Zawroty głowy – czego mogą być objawem?

Zawroty głowy to dość często występująca dolegliwość, także u osób starszych. Choć najczęściej bywają po prostu efektem zmęczenia, stresu czy niewyspania, to jednak zdarza się, że są objawem groźnych dla zdrowia chorób. Dlatego warto zachować czujność i konsultować z lekarzem wszelkie niepokojące symptomy!

Z tekstu dowiesz się:

  • czym są zawroty głowy z medycznego punktu widzenia,
  • jakie bywają przyczyny zawrotów głowy,
  • co mogą oznaczać zawroty głowy u starszej osoby.

Zawroty głowy to jeden z najpowszechniej spotykanych problemów osób starszych – w populacji ogólnej występują one u 15–23% osób, podczas gdy u seniorów powyżej 70. roku życia częstotliwość ich pojawiania się sięga nawet 36%. Bezpośrednią anatomiczną przyczyną zawrotów głowy są zaburzenia funkcjonowania układu przedsionkowego (tzw. układu równowagi), który obejmuje m.in. błędnik, nerw przedsionkowy oraz ośrodki w mózgu, móżdżku, korze mózgowej oraz jądrach podkorowych.

Zawroty głowy mogą przyjmować postać złudzenia ruchu otoczenia lub własnego ciała (czasem samej głowy) bądź uczucia niestabilności, braku równowagi, niepewności postawy. I o ile sporadyczne zawroty głowy przy wstawaniu po długotrwałej pozycji leżącej nie powinny niepokoić, to jednak silne zawroty głowy występujące często należy już skonsultować z lekarzem.

Zawroty głowy u osób starszych? To może być nadciśnienie!

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą bardzo rozpowszechnioną w naszym kraju – boryka się z nią naprawdę wielu seniorów. Rozpoznaje się je wówczas, gdy w przynajmniej dwóch niezależnych pomiarach wartość ciśnienia przekracza 140/90 mmHg.

Długotrwałe, nieleczone nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko występowania chorób układu krążenia (udar mózgu, zawał serca, choroba niedokrwienna), powoduje uszkodzenia narządów wewnętrznych (np. nerek), może upośledzać wzrok.

Choć szczególnie w pierwszych stadiach nadciśnienie tętnicze może nie dawać żadnych charakterystycznych objawów, to często już po postawieniu diagnozy i rozmowie z lekarzem pacjenci zdają sobie sprawę, że jednak pojawiały się u nich pewne symptomy. Zaliczają się do nich m.in. nagłe zawroty głowy połączone z uczuciem obrzmienia twarzy podczas pochylania jej do przodu. Oprócz tego, nadciśnienie może objawiać się bólami głowy, zwiększoną potliwością, przyspieszonym biciem serca czy omdleniami. Oczywiście leczenie zawrotów głowy jest tu bezpośrednio połączone z terapią nadciśnienia.

Częste zawroty głowy – a może migrena?

Zawroty głowy są bardzo często występującym objawem towarzyszącym migrenie. Najczęściej mają one dość lekki przebieg, ale zdarzają się przypadki, kiedy trwają kilka godzin, razem z zaburzeniami widzenia, problemami z utrzymaniem równowagi, a nawet utratą przytomności. Ta odmiana migreny może występować u osób obu płci i w różnym wieku, choć początkowo sądzono, że dotyczy jedynie młodych dziewcząt.

Jak radzić sobie z tą dolegliwością? Zastosowanie znajdują tu leki przeciwbólowe (kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, diklofenak). Pomocne bywają ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, czasami także odpowiednie formy fizjoterapii.

Zawroty głowy a cukrzyca

Należy pamiętać, że silne zawroty głowy – obok np. wzmożonego pragnienia, potrzeby częstego oddawania moczu, napadów apetytu czy wahań masy ciała – mogą być jednym z objawów sygnalizujących cukrzycę. Występują one wówczas, gdy w organizmie dochodzi do nagłego spadku lub wzrostu poziomu cukru we krwi. Oczywiście leczenie cukrzycy i wszystkich towarzyszących jej objawów jest działaniem wielotorowym, obejmującym m.in. podawanie pacjentowi insuliny, ale także zmianę nawyków żywieniowych.

Co jednak ciekawe, istnieją badania potwierdzające, że zawroty głowy częściej występują u pacjentów z już zdiagnozowaną i leczoną cukrzycą. Okazuje się bowiem, że u diabetyków stwierdza się zaburzenia funkcjonowania błędnika. W takim przypadku zaleca się wprowadzenie odpowiedniej rehabilitacji.

Źródła:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eGlakLDSyy8J:https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/download/19889/15592+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
https://podyplomie.pl/diabetologia/16507,zawroty-glowy-i-zaburzenia-rownowagi-u-chorych-na-cukrzyce-udzial-zaburzen-funkcji-blednika-i
http://www.czytelniamedyczna.pl/1472,diagnostyka-nadcinienia-ttniczego.html
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.psjd-b7382eec-0a9d-4ee4-9c42-168687856e47/c/251-258_Neurologia_4_2012_7Juszczak.pdf