Pobyty stlałe dom seniora

POBYTY STAŁE

Pobyt stały w domu opieki - wskazania i cena pobytu opiekuńczo-pielęgnacyjnego 

Stała opieka jest przeznaczona dla osób starszych, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą przebywać w domu. Potrzebują również wsparcia w czynnościach dnia codziennego, ale jednocześnie chcą wieść aktywne życie wśród ludzi w podobnym wieku.

Pobyt stały obejmuje:

 • 24 - godzinną opiekę personelu pielęgniarsko-opiekuńczego
 • opiekę adaptacyjną, ułatwiającą odnalezienie się seniorom w nowej sytuacji i miejscu
 • grupowe zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające oraz terapię zajęciową
 • 5 domowych posiłków przygotowanych na miejscu w oparciu o zbilansowaną dietę, dostosowaną do potrzeb zdrowotnych seniora
 • pobyt w klimatyzowanych pokojach 1, 2 osobowych z łazienką wyposażoną w system przywoławczy oraz uchwyty
 • Pokoje są wyposażone w telewizor
 • nadzór lekarza specjalisty z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych oraz wsparcie psychologa (pod warunkiem wypełnienia odpowiedniej deklaracji wyboru lekarza POZ udzielającego świadczeń w ramach działalności Centrum Medycznego ENEL-MED jako podmiotu leczniczego)
 • opracowanie indywidualnego planu opieki dla seniora
 • łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie i materace przeciwodleżynowe dla osób unieruchomionych
 • opiekę duszpasterską

Cena pobytu

5500 PLN/miesiąc

Dopłata do pokoju 1 osobowego

1600 PLN/miesiąc

Pokój 2 osobowy STUDIO

6600 PLN/miesiąc

 


Pobyt krótkoterminowy-wskazania i cena

Pobyt krótkoterminowy jest propozycją dla osób po przebytym leczeniu szpitalnym, które z powodu stanu zdrowia potrzebują codziennej fachowej opieki medycznej i rehabilitacji. W ramach pobytu krótkoterminowego zapewniamy również możliwość kontynuacji profesjonalnej opieki bezpośrednio po wypisie ze szpitala. Pobyty mogą trwać od 1 do 30 dni.

Warunkiem kwalifikacji do przyjęcia jest dostarczenie dokumentacji medycznej dotyczącej aktualnego stanu zdrowia seniora.

Pobyt krótkoterminowy dla seniora obejmuje:

 • 24-godzinną opiekę medyczną personelu pielęgniarsko-opiekuńczego
 • opiekę adaptacyjną, ułatwiającą odnalezienie się seniorom w nowej sytuacji i miejscu
 • grupowe zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające oraz terapię zajęciową
 • 5 domowych posiłków przygotowanych na miejscu w oparciu o zbilansowaną dietę, dostosowaną do potrzeb zdrowotnych seniora
 • pobyt w klimatyzowanych pokojach 1, 2, osobowych z łazienką wyposażoną w system przywoławczy oraz uchwyty.
 • nadzór lekarza specjalisty z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych oraz wsparcie psychologa
 • opracowanie indywidualnego planu opieki dla seniora
 • łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie i materace przeciwodleżynowe dla osób unieruchomionych
 • pielęgnację i karmienie przez gastrostomię, pielęgnację tracheostomii
 • opiekę duszpasterską

Cena za 1 dzień pobytu w pokoju 2-osobowym

270 PLN

Cena za 1 dzień pobytu w pokoju 1-osobowym

300 PLN

Wdrożone zasady bezpieczeństwa

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 szczególną opieką objęliśmy osoby w podeszłym wieku, obciążone wielochorobowością i chorobami przewlekłymi. Wdrożyliśmy działania, które mają zapewnić podopiecznym Ośrodka Willa Łucja jak największe bezpieczeństwo:

 

 1. W związku z obecną sytuacją wprowadziliśmy nową procedurę przyjęcia, mającą na celu uzyskanie pewności co do stanu zdrowia nowych pensjonariuszy i bezpieczeństwa obecnych. Warunkiem przyjęcia do naszego ośrodka jest aktualny certyfikat zaszczepienia przeciwko Covid-19.
 2. Wszyscy nowo przyjmowani pensjonariusze mają wykonany test antygenowy w kierunku SARS-Co-V-2 przed przyjęciem do Ośrodka.
 3. Personel sprawujący opiekę, nad pensjonariuszami stosuje odzież roboczą, jednodniową, pełne obuwie zmywalne, maski medyczne chirurgiczne. Do czynności medycznych związanych z ryzykiem ekspozycji na wydzieliny/wydaliny personel wyposażony jest dodatkowo w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użytku: fartuchy ochronne ,rękawice diagnostyczne, maski medyczne chirurgiczne, gogle/przyłbice.
 4. W kontaktach z osobami spoza stałego personelu ośrodka zarówno pensjonariusze jak i osoby „ z zewnątrz” stosujemy maski ochronne chirurgiczne.
 5. Wobec pensjonariuszy przebywających w ośrodku prowadzimy regularny screening stanu zdrowia:
 • Pomiar temperatury 2x dziennie.
 • Obserwacja stanu psychicznego i orientacji.
 • Dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

 

Zapewniamy, że nasi podopieczni są pod dobrą opieką, a codzienne życie i aktywności pensjonariuszy pozostały niezmienne.

 

ZOBACZ NASZ OŚRODEK.

Nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji.

UMÓW SPOTKANIE

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ.

Wypełnij formularz. Oddzwonimy.

ZOSTAW KONTAKT
POROZMAWIAJ Z KONSULTANTEM.

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na pytania.

ZADZWOŃ