Pobyty stlałe dom seniora

POBYTY STAŁE

Pobyt stały w domu opieki - wskazania i cena pobytu opiekuńczo-rehabilitacyjnego 

Stała opieka jest przeznaczona dla osób starszych, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą przebywać w domu. Potrzebują również wsparcia w czynnościach dnia codziennego, ale jednocześnie chcą wieść aktywne życie wśród ludzi w podobnym wieku.

Pobyt stały obejmuje:

 • 24 - godzinną opiekę personelu pielęgniarsko-opiekuńczego
 • opiekę adaptacyjną, ułatwiającą odnalezienie się seniorom w nowej sytuacji i miejscu
 • grupowe zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające oraz terapię zajęciową
 • 5 domowych posiłków przygotowanych na miejscu w oparciu o zbilansowaną dietę, dostosowaną do potrzeb zdrowotnych seniora
 • pobyt w klimatyzowanych pokojach 1, 2, 3 osobowych z łazienką wyposażoną w system przywoławczy
 • nadzór lekarza specjalisty z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych oraz wsparcie psychologa
 • opracowanie indywidualnego planu opieki dla seniora
 • łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie i materace przeciwodleżynowe dla osób unieruchomionych
 • opiekę duszpasterską

Cena pobytu

4300 PLN/miesiąc

Dopłata do pokoju 1 osobowego

1000 PLN/miesiąc


Pobyt krótkoterminowy-wskazania i cena

Pobyt krótkoterminowy jest propozycją dla osób po przebytym leczeniu szpitalnym, które z powodu stanu zdrowia potrzebują codziennej fachowej opieki medycznej i rehabilitacji. W ramach pobytu krótkoterminowego zapewniamy również możliwość kontynuacji profesjonalnej opieki bezpośrednio po wypisie ze szpitala. Pobyty mogą trwać od 1 do 30 dni.

Warunkiem kwalifikacji do przyjęcia jest dostarczenie dokumentacji medycznej dotyczącej aktualnego stanu zdrowia seniora.

Pobyt krótkoterminowy dla seniora obejmuje:

 • 24-godzinną opiekę medyczną personelu pielęgniarsko-opiekuńczego
 • opiekę adaptacyjną, ułatwiającą odnalezienie się seniorom w nowej sytuacji i miejscu
 • grupowe zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające oraz terapię zajęciową
 • 5 domowych posiłków przygotowanych na miejscu w oparciu o zbilansowaną dietę, dostosowaną do potrzeb zdrowotnych seniora
 • pobyt w klimatyzowanych pokojach 1, 2, 3 osobowych z łazienką wyposażoną w system przywoławczy
 • nadzór lekarza specjalisty z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych oraz wsparcie psychologa
 • opracowanie indywidualnego planu opieki dla seniora
 • łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie i materace przeciwodleżynowe dla osób unieruchomionych
 • pielęgnację i karmienie przez gastrostomię, pielęgnację tracheostomii
 • opiekę duszpasterską

Cena za 1 dzień pobytu w pokoju 2-osobowym

170 PLN

Cena za 1 dzień pobytu w pokoju 1-osobowym

185 PLN

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 szczególną opieką objęliśmy osoby w podeszłym wieku, obciążonymi wielochorobowością i chorobami przewlekłymi:

 1. Każdy senior przed przyjęciem do domu opieki musi mieć wykonany test na obecność wirusa SARS-CoV-2.
 2. W kontaktach z osobami spoza stałego personelu ośrodka zarówno pensjonariusze jak i osoby „ z zewnątrz” stosujemy maski ochronne chirurgiczne.
 3. Wobec pensjonariuszy przebywających w ośrodku prowadzimy regularny screening stanu zdrowia:
  • Pomiar temperatury 2x dziennie.
  • Obserwacja stanu psychicznego i orientacji.
  • Dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Wdrożyliśmy również następujące działania, które mają zapewnić podopiecznym Ośrodka Willa Łucja jak największe bezpieczeństwo w obecnej sytuacji:

 1. Wszyscy nowo przyjmowani pensjonariusze mają wykonywany test w kierunku SARS-Co-V-2 w okresie nie dłuższym niż 48 godz. przed przyjęciem do Ośrodka. W przypadku powrotu pacjenta ze szpitala pensjonariusz w Ośrodku pozostaje pod obserwacją z zastosowaniem izolacji kropelkowej/kontaktowej przez okres 7 dni od daty wypisu ze szpitala.
 2. Personel sprawujący opiekę, nad pensjonariuszami stosuje odzież roboczą, jednodniową, pełne obuwie zmywalne, maski medyczne chirurgiczne. Do czynności medycznych związanych z ryzykiem ekspozycji na wydzieliny/wydaliny personel wyposażony jest dodatkowo w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użytku: fartuchy ochronne ,rękawice diagnostyczne, maski medyczne chirurgiczne, gogle/przyłbice.
 3. W związku z obecną sytuacją  wprowadziliśmy nową procedurę przyjęcia, mającą na celu uzyskanie pewności co do stanu zdrowia nowych pensjonariuszy i bezpieczeństwa obecnych.

Zapewniamy, że nasi podopieczni są pod dobrą opieką, a codzienne życie i aktywności pensjonariuszy pozostały niezmienne.

ZOBACZ NASZ OŚRODEK.

Nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji.

UMÓW SPOTKANIE

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ.

Wypełnij formularz. Oddzwonimy.

ZOSTAW KONTAKT
POROZMAWIAJ Z KONSULTANTEM.

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na pytania.

ZADZWOŃ