Polityka plików „cookies”

1. Polityka  plików  „cookies”  odnosi  się  do  wszystkich  witryn (w  szczególności umieszczonych w domenie enel.pl), których właścicielem jest Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,  NIP  5242593360,  REGON  140802685,  KRS  0000275255  (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy 23.566.900,00 zł, wpłacony w całości.
2. Serwis  nie  zbiera  w  sposób  automatyczny  żadnych  informacji,  z  wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
3. Pliki  „cookies”  to  dane  informatyczne,  w  szczególności  pliki  tekstowe,  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.  "cookies” zazwyczaj zawierają nazwę  strony  internetowej,  z  której  pochodzą,  czas  przechowywania  ich  na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
5. Pliki „cookies” używane są do:
a. dostosowania  zawartości  stron  internetowych  Serwisu  do  preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają dostosować treść serwisu w zależności od indywidualnych potrzeb Użytkownika, np. ze względu na lokalizację.
b. tworzenia  statystyk,  które  pomagają  zrozumieć,  w  jaki  sposób  Użytkownicy  Serwisu  korzystają  ze  stron  internetowych,  co  pozwala  na ciągłe ulepszanie ich struktury i zawartości;
6.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
a. „funkcjonalne” pliki „cookies”,  umożliwiające  „zapamiętanie”  wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
b. „reklamowe”  pliki „cookies”,  umożliwiające  dostarczanie  Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. Standardowo  oprogramowanie  służące  do  przeglądania  stron  internetowych domyślnie  dopuszcza  umieszczanie  plików  „cookies”  na  urządzeniu  końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby lokować automatyczną obsługę  plików  „cookies”  w ustawieniach  przeglądarki  internetowej  bądź informować  o  ich  każdorazowym  przesłaniu  na  urządzenie  użytkownika. Szczegółowe  informacje o  możliwości  i  sposobach  obsługi  plików  „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Ograniczenie  stosowania  plików  „cookies”,  może  wpłynąć  na  niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.