Rehabilitacja Willa Łucja

TURNUSY REHABILITACYJNE

Rehabilitacja ortopedyczna-wskazania i cena turnusu rehabilitacyjnego

Turnus rehabilitacji ortopedycznej jest przeznaczony dla pacjentów do 65 r.ż. oraz cierpiących z powodu bólu kręgosłupa, schorzeń ortopedycznych, rehabilitacji po urazach i wypadkach, jak również po operacji stawów. Są to pewnego rodzaju wczasy rehabilitacyjne (np. na kręgosłup) podczas których pacjent może spokojnie dochodzić do siebie po zabiegach czy urazach.

Turnus rehabilitacji ortopedycznej obejmuje:

 • 14 - dniowy pobyt opiekuńczo-leczniczy z wyżywieniem
 • badanie przez lekarza prowadzącego
 • badanie fizjoterapeutyczne z wykonaniem testów czynnościowych
 • 10 godzin terapii indywidualnej
 • 5 godzin terapii grupowej (dla osób, których stan zdrowia pozwala na udział w ćwiczeniach)
 • kontrola rany pooperacyjnej
 • program edukacyjny do kontynuacji usprawniania w warunkach domowych

 

Cena pobytu za 14 dni

3620 PLN

 

Dla pacjentów powyżej 65 r.ż. rehabilitacja jest dobierana indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Zobacz też ofertę Willi Łucja na pobyty dzienne i pobyty stałe.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 szczególną opieką objęliśmy osoby w podeszłym wieku, obciążonymi wielochorobowością i chorobami przewlekłymi:

 1. Każdy senior przed przyjęciem do domu opieki musi mieć wykonany test na obecność wirusa SARS-CoV-2.
 2. W kontaktach z osobami spoza stałego personelu ośrodka zarówno pensjonariusze jak i osoby „ z zewnątrz” stosujemy maski ochronne chirurgiczne.
 3. Wobec pensjonariuszy przebywających w ośrodku prowadzimy regularny screening stanu zdrowia:
  • Pomiar temperatury 2x dziennie.
  • Obserwacja stanu psychicznego i orientacji.
  • Dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Wdrożyliśmy również następujące działania, które mają zapewnić podopiecznym Ośrodka Willa Łucja jak największe bezpieczeństwo w obecnej sytuacji:

 1. Wszyscy nowo przyjmowani pensjonariusze mają wykonywany test w kierunku SARS-Co-V-2 w okresie nie dłuższym niż 48 godz. przed przyjęciem do Ośrodka. W przypadku powrotu pacjenta ze szpitala pensjonariusz w Ośrodku pozostaje pod obserwacją z zastosowaniem izolacji kropelkowej/kontaktowej przez okres 7 dni od daty wypisu ze szpitala.
 2. Personel sprawujący opiekę, nad pensjonariuszami stosuje odzież roboczą, jednodniową, pełne obuwie zmywalne, maski medyczne chirurgiczne. Do czynności medycznych związanych z ryzykiem ekspozycji na wydzieliny/wydaliny personel wyposażony jest dodatkowo w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użytku: fartuchy ochronne ,rękawice diagnostyczne, maski medyczne chirurgiczne, gogle/przyłbice.
 3. W związku z obecną sytuacją  wprowadziliśmy nową procedurę przyjęcia, mającą na celu uzyskanie pewności co do stanu zdrowia nowych pensjonariuszy i bezpieczeństwa obecnych.

Zapewniamy, że nasi podopieczni są pod dobrą opieką, a codzienne życie i aktywności pensjonariuszy pozostały niezmienne.

ZOBACZ NASZ OŚRODEK.

Nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji.

UMÓW SPOTKANIE
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ.

Wypełnij formularz. Oddzwonimy.

ZOSTAW KONTAKT
POROZMAWIAJ Z KONSULTANTEM.

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na pytania.

ZADZWOŃ