WODA W DIECIE OSÓB STARSZYCH

Woda jest składnikiem niezbędnym do życia. Jej niedobór jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych. Sprawdź dlaczego i zadbaj, aby picie wody było codziennym rytuałem.

Rola wody w organizmie

Woda jest składnikiem każdej komórki Twojego ciała. U osób dorosłych stanowi około 60% masy ciała. Przykładowo jeśli ważysz 60 kilogramów, to woda w Twoim organizmie 36 kilogramów. Odpowiednia ilość wody umożliwia utrzymanie stałej temperatury ciała i prawidłowy przebieg procesów życiowych. Jest materiałem budulcowym komórek i tkanek, bierze udział w transporcie wewnątrzustrojowym składników pożywienia. Bez wody nie będą prawidłowo zachodzić procesy trawienia i wchłaniania składników odżywczych, wydalania produktów metabolizmu oraz toksyn czy regulacja gospodarki wodno – elektrolitowej i kwasowo – zasadowej.

Zapotrzebowanie na wodę u osób starszych

Zapotrzebowanie na wodę zależy od wieku.  Dodatkowo czynnikami warunkującymi je są: poziom aktywności fizycznej i temperatura otaczającego środowiska. Zgodnie z zaleceniami polskiego Instytutu Żywności i Żywienia kobiety powinny dostarczać 2 litry, a mężczyźni 2,5 litra płynów dziennie. Szacunkowo liczy się, że 20% z tych wartości stanowi woda zawarta w produktach spożywczych.

Ryzyko odwodnienia u osób starszych i jego konsekwencje

Wraz z wiekiem zmniejsza się zawartość wody w organizmie i rośnie ryzyko odwodnienia. Statystyki wskazują, że odwodnienie jest jedną z głównych przyczyn hospitalizacji osób starszych. Z badań wynikają liczne nieprawidłowości w zakresie spożywania wody przez osoby starsze. Najczęściej wymieniane są: nieregularne spożywanie głównych posiłków lub całkowite ich pomijanie, mały udział w diecie produktów mlecznych, napojów mlecznych, soków owocowych i warzywnych oraz wody mineralnej, a zbyt duża ilość napojów słodzonych, kawy i herbaty. Objawami odwodnienia, które możesz u siebie zaobserwować są: bóle i zawroty głowy, zaburzenia świadomości, zaburzenia widzenia, koncentracji, przyspieszona praca serca, utrata elastyczności skóry, zapadnięte oczy, zaparcia, niepokój, pobudzenie czy skłonność do upadków. Często przypisywane są starości lub mylnie interpretowane jako swoiste dla chorób wieku podeszłego. Odwodnienie sprzyja rozwojowi powikłań zakrzepowo – zatorowych i chorób infekcyjnych, prowadząc nawet do śmierci. Uważać musisz zwłaszcza jeśli stosujesz z powodu zaparć środki przeczyszczające, które niewłaściwie przyjmowane mogą prowadzić do odwodnienia i zaburzeń: osłabienia, skurczów mięśni, nudności oraz osłabienia funkcji poznawczych.

Profilaktyka zaburzeń wodno – elektrolitowych u osób starszych

Patrząc przez pryzmat konsekwencji odwodnienia, warto, abyś zadbał o jej prawidłową ilość w codziennym jadłospisie. Celem profilaktyki spożywaj płyny regularnie w ciągu dnia, w mniejszych objętościach, ale częściej, monitoruj jakość spożywanych płynów, wybieraj wodę kierując się jej smakiem, uwzględniaj działanie przyjmowanych leków, temperaturę otoczenia oraz wydolność nerek. Pij wodę nie tylko w odpowiedzi na odczuwane pragnienie, jest już ono objawem odwodnienia rzędu 1-2%. Zróżnicuj swój jadłospis pod względem płynów. Unikaj nasilających ryzyko odwodnienia napojów alkoholowych.

Źródła wody

Woda jest w niewielkich ilościach wytwarzana w Twoim organizmie w procesach przemiany materii. Jest to około 300ml na dobę. Jest to zbyt mała ilość by mogła pokryć Twoje zapotrzebowanie na wodę, dlatego jej głównym źródłem powinny być dla Ciebie płyny przyjmowane z pożywieniem oraz pożywienie: woda mineralna, soki owocowe, warzywne, owocowo – warzywne, koktajle mleczne, warzywne, owocowo – warzywne, zupy, owoce, warzywa, mleko i napoje mleczne.  

Monitorowanie poziomu nawodnienia

Ocena stanu nawodnienia nie jest łatwa, ale warto, abyś prowadził codzienną obserwację objawów. Możesz w tym celu wykorzystać takie techniki jak: ocena koloru moczu ( im ciemniejszy mocz tym większe zapotrzebowanie na wodę), pomiar objętości moczu ( u zdrowego człowieka średnio 1-2litry na dobę), wystąpienie uczucia pragnienia, czy pomiar masy ciała. Laboratoryjnie wykonywany jest: pomiar ciężaru właściwego moczu, osmolalności moczu, plazmy, stężenia sodu w osoczu, azotu mocznikowego we krwi, klirensu kreatyniny i współczynnika filtracji kłębuszkowej.
Odwodnienie może prowadzić do ciężkich zaburzeń, a nawet śmierci dlatego już dziś zacznij wyrabiać w sobie nawyk picia wody oraz innych napojów dbając o ich jakość. Jeśli pojawią się u Ciebie objawy budzące niepokój i wątpliwości warto skonsultować je z lekarzem.