Co to jest arteterapia i czemu służy?

Arteterapia to wykorzystywanie różnego rodzaju form sztuki (muzyka, plastyka, taniec, teatr) w procesie terapeutycznym oraz rehabilitacyjnym dzieci i dorosłych. Arteterapia znajduje zastosowanie m.in. w terapii seniorów – jest doskonałym sposobem na usprawnianie intelektualne oraz fizyczne.

Z tekstu dowiesz się:

 • co to jest arteterapia,
 • jakie są cele arteterapii,
 • jakie są metody arteterapii,
 • jakie formy sztuki obejmują zajęcia z arteterapii dla dorosłych.

Terminu arteterapia użył po raz pierwszy w latach 40. XX w. angielski artysta Adrian Hill, który przebywając w sanatorium, nie tylko sam urozmaicał swój pobyt malowaniem obrazów, ale także zachęcał do tego innych kuracjuszy. W efekcie w 1941 r. w angielskich sanatoriach oficjalnie prowadzi się terapię przez sztukę. Od tego czasu arteterapia stała się niezwykle popularną formą terapeutyczną zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci na całym świecie.

Co to jest arteterapia?

Termin arteterapia pochodzi od słów ars, czyli sztuka, oraz therapeuein, czyli leczenie. Istnieje wiele definicji tego terminu. Według tej najbardziej uniwersalnej jest to jednak wykorzystywanie w procesie terapeutycznym różnych form sztuki – muzyki, plastyki, tańca, teatru, rzeźby – przy czym na dalszy plan schodzi tu wartość artystyczna dzieła. Większe znaczenie przypisuje się samemu procesowi tworzenia oraz jego wpływowi na samopoczucie psychiczne i fizyczne osoby, która jest poddawana takiej terapii.

W przypadku osób starszych arteterapia może być traktowana jako leczenie i profilaktyka seniora – pomaga ona zapobiegać chorobom typowym dla wieku podeszłego oraz jest ważnym elementem ich terapii.

Metody arteterapii

Wyróżnia się wiele różnych metod i ćwiczeń arteterapii, takich jak:

 • muzykoterapia – słuchanie muzyki, śpiewanie, granie na instrumentach, relaksacja przy muzyce, komponowanie,
 • plastykoterapia – rysowanie, malowanie, szkicowanie, kolorowanie, modelowanie w masach plastycznych,
 • choreoterapia – taniec, aktywność fizyczna osób starszych w rytm muzyki,
 • biblioterapia – czytanie dzieł literackich, słuchanie poezji i bajek, tworzenie dzieł literackich,
 • filmoterapia – oglądanie filmów, dyskutowanie o filmach, wymyślanie własnych scenariuszy,
 • fotografoterapia – oglądanie zdjęć, wywoływanie zdjęć, robienie zdjęć przy użyciu różnego sprzętu i technik,
 • chromoterapia – przebywanie w otoczeniu różnego rodzaju kolorów, wykonywanie prac plastycznych przy użyciu kolorowych kredek czy farb.

Niektóre zajęcia z arteterapii dla dorosłych są wzbogacane także o inne aktywności, np. aromaterapię (terapia przy użyciu zapachów), ergonoterapię (terapię poprzez pracę – w tym wypadku rękodzieło artystyczne) czy hortiterapię (kontakt z roślinnością, ogrodem, np. tworzenie kompozycji kwiatowych).

Arteterapia – cele

Zajęcia i ćwiczenia arteterapii dla osób starszych mają różne funkcje i cele. Są one doskonałym sposobem rozładowywania negatywnych emocji, obniżenia stresu i wyciszania się. Obcowanie ze sztuką, a także aktywne tworzenie dzieł sztuki pozwala wyrazić swoje uczucia i emocje, otwiera na świat i innych ludzi.

Arteterapia usprawnia funkcjonowanie intelektualne seniorów, łagodzi objawy demencji starczej i innych chorób otępiennych. Istnieją dowody, że np. słuchanie odpowiedniej muzyki minimalizuje lęk oraz ułatwia zasypianie. Nie można zapominać, że zajęcia z arteterapii dla dorosłych najczęściej odbywają się w grupach – osoba starsza ma więc możliwość nawiązywania nowych znajomości, przebywania z innymi seniorami. Zaspokojona zostaje także potrzeba jej przynależności do grupy. Arteterapia pozwala również na odpoczynek, przyjemność i relaks.

Arteterapia – ćwiczenia dla duszy… i ciała!

Warty podkreślenia jest fakt, że przy całym pozytywnym wpływie sztuki na samopoczucie osoby starszej odpowiednie metody arteterapii są także dobrym sposobem na podtrzymywanie sprawności fizycznej. Dla przykładu: połączeniem aktywności fizycznej oraz terapii sztuką jest gimnastyka przy akompaniamencie, a malowanie farbami to doskonałe ćwiczenie na podtrzymanie sprawności dłoni.

Jak widać, arteterapia niesie ze sobą mnóstwo korzyści dla osób starszych. Z powodzeniem stosuje się ją także u pensjonariuszy Willi Łucja – dla wielu z nich to doskonały sposób rehabilitacji intelektualnej oraz usprawniania fizycznego!

Źródła:

https://miejgest.org/wp-content/uploads/2018/05/ARTETERAPIA-JAKO-FORMA-USPRAWNIANIA-OSÓB.pdf