Praca pielęgniarka

EMPATIA, ZAANGAŻOWANIE I GOTOWOŚĆ NIESIENIA POMOCY

– tak można krótko scharakteryzować naszych pracowników. Jesteśmy blisko pensjonariuszy i ich rodzin. Stawiamy na interdyscyplinarny zespół, który całościowo obejmuje opieką i terapią naszych podopiecznych. W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuci oraz personel opiekuńczy.

Zatrudniamy doświadczonych fachowców z dużą wiedzą merytoryczną z zakresu opieki senioralnej. Personel pielęgniarsko - opiekuńczy podlega cyklicznym szkoleniom wewnętrznym stale poszerzających ich umiejętności i wiedzę. Monitorujemy satysfakcję naszych Seniorów i ich rodzin dotyczącą sprawowanej przez nas opieki. Wnioski i sugestie osób ankietowanych są dla nas podstawą do stałego doskonalenia świadczonych usług i dążenia do realizacji opieki senioralnej zgodnie z najwyższymi standardami.